Senior Accountant

GN Hearing
Ballerup - Denmark
Published: November 01, 2017
Brænder du for at arbejde selvstændigt, med varierede arbejdsopgaver og i et internationalt miljø?

GN Hearing A/S søger en ny kollega, hvis primære ansvarsområde bliver at være ansvarlig for 2 salgsenheders rapportering og finansbogføring, og som i tæt samarbejde med den ansvarlige Finance Manager kan sikre at tallene konstant er korrekte. Derudover vil du stå for løbende indberetninger til Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank af mange forskellige typer.

Opgaverne vil derfor bl.a. omfatte;
- Løbende finansbogføring, afstemninger af råbalancen, sikre korrekt periodisering m.v. i forbindelse med månedsafslutning.
- Tæt samarbejde med forretningen omkring deres tal. Du skal sætte dig ind i forretningen, så du kan sparre kvalificeret med dem om tallene.
- Månedlig rapportering af enhedernes tal i SAP rapporteringssystem og samarbejde med Financial Controlling omkring spørgsmål til tallene.
- Klargøre materiale til revisionen og udarbejde nødvendige afstemninger ved årsafslutning og revision i årets løb i samarbejde med resten af afdelingen.
- Stå for Year-End rapportering for dine enheder, men der vil ikke være udarbejdelse af årsrapporter eller skat.
- Indberetning af vare-, handels- og likviditetsstatistikker måneds-, kvartals- og årligt til offentlige myndigheder.

Faglige kvalifikationer
Erfaring tæller højere end formel uddannelse, det vigtigste er at du er god til dit håndværk, men det er et krav at du skal have en naturlig forståelse for sammenhængen i posterne i en balance og have erfaring med alle former for finansbogføring og afstemninger. Bank, debitor, kreditor og løn håndteres af andre i afdelingen, men du skal kunne forholde dig analytisk og kritisk til balancen som en helhed.

Vi anvender ERP-systemerne AX og Navision og det er vigtigt, at du har kendskab til bogføringssystemer generelt, ligesom Excel er et væsentligt arbejdsværktøj i dagligdagen.

Dit arbejde vil primært foregå på dansk og engelsk, hvorfor du skal kunne begå dig på engelsk og ikke være bange for at anvende det dagligt i både skrift og tale.

Personlige kvalifikationer
Som person er du selvstændig, analytisk og vedholdende. Du er af natur en teamplayer og det er naturligt for dig at hjælpe dine kolleger, så I sammen finder Best Practice. På samme vis søger du selv hjælp når det er nødvendigt. Du har et godt humør, er udadvendt og god til at kommunikere din faglighed i et forståeligt sprog, og ligeledes god til at samarbejde med andre afdelinger.

Du kan lide at sætte arbejdsgange og processer i system og accepterer ikke ”status quo”, hvis du mener det kan gøres smartere, bedre eller hurtigere. Du er åben og trives ved at lære nyt, og tager selvstændigt ansvar for egen læring og opgaver.

Du er forandringsparat og nyder selv at optimere dine opgaver og processer og trives med, at der ikke findes grunde som ”vi plejer”. Du vurderer løbende processer og ændrer, dersom du mener at en ny metode tilfører mere værdi.

Du er vant til at arbejde i åbne kontormiljøer og er fleksibel mht. at der i perioder er overarbejde, specielt de første 3 dage i hver måned og ved årsafslutning, men GN Hearing A/S praktiserer også frihed under ansvar.

GN Hearing tilbyder
Du kommer til at arbejde i en afdeling med dedikerede kolleger, hvor tempoet, men også humøret er højt, og der er højt til loftet i hverdagen.

GN Hearing er i en rivende udvikling og tilbyder et selvstændigt og udfordrende job med løn efter kvalifikationer og med mulighed for faglig- og personlig udvikling. Desuden tilbydes en unik mulighed for, at du selv kan skabe og påvirke din faglige udvikling i jobbet og relationen til resten af koncernen.

Corporate Accounting beskæftiger ca. 22 medarbejdere indenfor bogholderi, regnskab og rapportering og er netop blevet sammenlagt på tværs af selskaberne i den danske del af koncernen. Afdelingen servicerer ud over de danske også de skandinaviske selskaber med alt fra rejseafregninger til månedsrapportering.

Formålet med sammenlægningen er at ensarte processer og det daglige arbejde, skabe bedre sparring og kommunikation internt mellem selskaberne, samt skabe et arbejdsmiljø hvor vi kan drage fordel af hinanden ved at se på afdelingens opgaver som en helhed.

Du vil blive en del af den proces, der vil ske i en sammenlagt afdeling med at skabe de ensartede processer, systemer og rutiner for den nye fælles afdeling og sikre, at vi kan stå på mål for den service vi levere til forretningen.

Interesseret?
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Finance Manager Lone Larsen på telefon 29625124 eller Mikael Haack på telefon 40145901.

Send venligst din ansøgning vedlagt CV via ”Apply”-knappen” i bunden af denne stillingsannonce.

Vi vil løbende afholde samtaler med egnede kandidater, men det vigtigste er at vi finder den rigtige person.